top of page

Integració social a través de l'esport

Com fem per aconseguir aquesta integració?​

  • Creant seccions d'esport adaptat en els clubs de la ciutat.

  • Fent convenis de col·laboració amb aquests mateixos clubs, per poder entrenar en el mateix lloc on entrenen la resta d'equips dels diferents nivells.

  • Lluïnt els colors del club amb el que tenim conveni.

El Club FEM esport Mataró és una entitat sense afany de lucre constituïda el desembre de 2009 amb l'objectiu de ser una entitat de referència a Mataró en l'àmbit esportiu per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Objectius:

  • Donar resposta a la demanda d'activitats esportives fetes per persones amb discapacitat que no l'obtenen de les entitats ja existents.

  • Promoure la integració i cohesió social de les persones amb discapacitat a través de l'esport.

  • Unificar la informació de la pràctica esportiva adreçada a persones amb discapacitat.

  • Treballar per la reivindicació de que tots els clubs esportius de la ciutat tinguin la seva secció d'esport adaptat i que d'aquesta manera hi hagi una plena integració, inclusió i normalització de la diversitat funcional intel·lectual i física en el món de l'esport.

bottom of page